Návrh hledá způsoby, jak zcelit přirozeně působící krajinný charakter údolí s kulturními potenciály a potřebným důstojným zázemím pro skautský oddíl. Odstraňuje nánosy v podobě drobných objektů z minulého století a jejich funkci začleňuje do terénního reliéfu. Touto implementací se tak snaží přiblížit čistě přírodně působícímu údolí. Nad těžištěm místa - amfiteátrem se pne tak „jediné“ dílo člověka - nadpozemská konstrukce připomínající květ. Představuje subtilní provedení stahovatelného zastřešení pro různorodé akce v průběhu celého dne. Vzniká tak místo setkávání, vzdělávání a inspirace.