Smyslem jejich života bylo umění a ten smysl tu vracím. Proto podstavec. Nejsem ale kunsthistorik, aby byl výběr vhodného díla na mně.