„ Knihovna jako spirála napříč vrstvami času. ” Knihovna, jako zdroj vědění, vede čtenáře podél regálů od základů až do nebes. Její tvar, zapadlý do okolních hmot, vytváří dojem sou- vislého, nekonečného pohybu, který zprostředkovává dialog mezi minulostí a současností. Střed knihovny – multifunkční sál – do sebe přitahuje návštěvníky a dává prostor projevům lidské kultury. S její rozmanitostí pracuje po- hyblivá vertikální střecha, která je symbolem volnosti a adaptace.